ГРАФИК РАБОТЫ CALL - ЦЕНТРА понедельник - пятница с 08:00 до 19:00 / суббота - воскресенье с 09:00 до 18:00
098 994-000-3
066 994-000-3
093 994-000-3
098 994-000-3
066 994-000-3
093 994-000-3
098 994-000-3
066 994-000-3
093 994-000-3

Лайфемин интим комфорт свечи в ПОДАРОК

Лайфемин интим комфорт свечи в ПОДАРОК
Акция завершена

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «ЗАПИТУЙТЕ БЕЗКОШТОВНІ ПОДАРУНКОВІ ЗРАЗКИ ЛАЙФЕМІН ІНТИМ КОМФОРТ» (надалі – Правила участі в Акції)

1. Загальні положення

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції «Запитуйте безкоштовні подарункові зразки лайфемін інтим комфорт» (далі у тексті – Акція).

1.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті https://lf.ua/ 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.4. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за адресою: https://lf.ua/, а також в місцях проведення Акції, що визначені п.2.4. цих Правил.

1.5. Організатором Акції виступає мережа аптек ТОВ «Система аптек «Лінда-Фарм», далі у тексті - Організатор.

1.6. Партнер Акції – ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА».

1.7. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, конкурсом або заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

2. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

2.1. Період проведення Акції: з 15.04.2018 по 15.06.2018 р. (далі у тексті — Період акції), включно або до повного закінчення наявних у Аптеках Організатора безкоштовних Акційних подарункових зразків (в розумінні п. 3.1 цих Правил).

2.2. Період акції  - це період протягом якого можна стати Учасником Акції.

2.3. Учасниками Акції є фізичні особи, що  мають повну цивільну дієздатність, та належним чином виконали Правила участі в Акції. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України (далі у тексті – Учасники).

2.4. Місцем проведення Акції: є Аптеки, що знаходяться на території України, підконтрольній українській владі, за адресами згідно переліку:

Внутрішній  № аптеки

Область

Мiсто

Адрес

Аптека №1

Дніпропетровська

Дніпро

пр. Дмитра Яворницького, 123/15

Аптека №2

Дніпропетровська

Дніпро

пл. Соборна, 14г

Аптечний пункт №2/4

Дніпропетровська

Дніпро

пл. Соборная, 14

Аптека №3

Дніпропетровська

Дніпро

пр. Дмитра Яворницького, 57

Аптека №5

Дніпропетровська

Дніпро

вул. Робоча, 81

Аптека №7

Дніпропетровська

Дніпро

вул. Пастера, 6а (приміщення 6)

Аптека №8

Дніпропетровська

Дніпро

вул. Космічна,19д

Аптека №19

Дніпропетровська

Дніпро

ж/м Тополя-1, 15

Аптека №20

Дніпропетровська

Дніпро

вул. Юрія Кондратюка, 8

Аптека №6

Дніпропетровська

Дніпро

вул. Батумська, 13д

Аптека №12

Дніпропетровська

Кам'янське

пр. Ювілейний, 25

Аптека №17

Дніпропетровська

Кам'янське

вул. Каштанів, 2/22

Аптечний пункт №4/5

Дніпропетровська

Дніпро

вул. Володимира Антоновича, 65

Аптека №13

Дніпропетровська

Дніпро

м/р Таромське, вул. Привокзальна, 3

Аптечний пункт №4/15

Дніпропетровська

Дніпро

пр. Мануйловський, 29

3. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ

3.1. У Акції бере участь: Профілактично-гігієнічний засіб «ЛАЙФЕМІН® ІНТИМ КОМФОРТ» (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.11.2015 року № 05.03.02-03/51357), у вигляді зразку з позначкою «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ» з вмістом 2-х супозиторіїв зазначеного засобу (надалі – Акційний подарунковий зразок або Акційний зразок).

3.2. Кількість Акційних зразків обмежена.

3.3. Організатор Акції залишає за собою право змінити або включити в Акцію додаткові Акційні подарункові зразки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, про це буде повідомлено на сайті: https://lf.ua/

3.4. Зовнішній вигляд Акційного подарункового зразку (розмір, колір і т.д.), зазначений на рекламних матеріалах, які будуть розміщуватися протягом Періоду Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних Акційних зразків.

4. ЗАСОБИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ З УМОВАМИ АКЦІЇ

4.1. Копія цих Правил розміщується в «Куточку споживача» в місцях проведення Акції визначених в п.2.4. цих Правил а також в інтернеті на сайтах: https://lf.ua/.

5.  УМОВИ АКЦІЇ

5.1. В акції приймають участь особи, які в період Акції придбали в Аптеках визначених в п.2.4. цих правил один із засобів для зняття симптомів клімаксу, а саме :

Ременс капли для перорального применения флакон 20мл

Ременс капли для перорального применения флакон 50мл

Ременс таблетки №36

Ременс таблетки №12

Климаксан таблетки гомеопатические №20

Лайфемин капсулы №30

Климадинон Уно таблетки №30

Климадинон капли для перорального применения флакон 50мл

Климадинон таблетки №60

Менопейс Ориджинал капсулы №30

Менопейс капсулы №30

Менопейс Плюс таблетки №56

Абъюфен таблетки 400мг №30

Климактоплан таблетки №100

Деклиманс капсулы №30

Климакт-Хеель таблетки №50

Клеверол капсулы №30

Ци-клим таблетки 0.2г №60

5.2. Кожен учасник, який виконав умови п.5.1. цих правил, автоматично отримує  можливість безкоштовно отримати 1 (один) Акційний подарунковий зразок визначений п.3.1. цих Правил.

5.3. В момент розрахунку за Покупку учасник може запитати та отримати від провізора Акційний зразок. Акційний зразок видається провізором лише в момент розрахунку за Покупку за правилом «одна Покупка – один Акційний зразок». Учасник, який під час розрахунку за покупку не звернувся до провізора з проханням видати Акційний подарунковий зразок, в подальшому втрачає право на його отримання.

6. Обмеження

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин.

6.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування даних Правил, будь-які спірні питання, не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора остаточне й оскарженню не підлягає.

6.3. Грошова та будь-яка інша компенсація за відмову переможця від подарунку не надається.

6.4. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.

6.5. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання акційних винагород. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7. Інші умови.

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання подарунку. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.3. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

7.4. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі умови цих правил і приймає всі умови і положення зазначених правил:

7.5. У випадку, якщо користувач не згоден з умовами та положеннями даних правил, він повинен відмовитись від участі у Акції.

7.6. Приймаючи участь у Акції, учасник беззаперечно погоджується з усіма умовами та положеннями цих правил.

Меню